OW1 100jpg

O nas

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w handlu na rynku spożywczym, dlatego też w marcu 2018 roku założyliśmy naszą firmę OurWay Sp. z o.o., aby pomóc polskim i zagranicznym producentom przedstawić ich produkty na naszym rynku. 

Oferujemy żywność spożywczą, żywność ekologiczną (posiadamy certyfikat ekologiczny), super żywność (superfood) i inne ciekawe produkty, które lubią polscy Klienci. 

Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi na rynku polskim, hurtowniami, dystrybutorami, rynkiem HORECA oraz producentami żywności spożywczej i paszowej.

Zapraszamy do współpracy Firmy, które są zainteresowane posiadaniem własnego przedstawiciela handlowego na rynku polskim, który będzie współpracował z polskimi sieciami.

 Robimy biznes dwojako:

1. Prowadzimy usługę wsparcia sprzedaży (reprezentujemy firmę na rynku polskim jako Reprezentant handlowy i prowadzimy od początku do końca szeroko rozumiane relacje handlowe – jesteśmy łącznikiem pomiędzy dostawcą i odbiorcą).

2. Kupujemy i sprzedajemy produkty na rynku polskim.

Sposób wyboru biznesu zależy od wyboru Klienta.

 

About us

We have several years of experience on the food market, that is why we founded our company OurWay Sp. z o.o. in march 2018 to help polish and foreign Producers to introduce their products on our market.  

We offer a grocery food, Bio food (we are bio certified), superfood, and other interesting products which polish Clients like. 

We cooperate with the biggest chains on polish market, wholesalors, distributors, HORECA market and food and animal producers

We invite for cooperation Companies that are interested to have own trade representative on polish market who will work with polish chains.

We do our business in two ways:

1. We provide a sales support service (we represent the company on the Polish market as a Trade Representative and run from the beginning to the end widely understood trade relations - we are the link between the supplier and the Customer).

2. We buy and sell goods on polish market.

The way of choosing business depends of Customer choice.


 OW1 100jpg