OW1 100jpg

Nasze produkty niespożywcze:


 • Kwasy tłuszczowe:

  • luzem: w autocysternie.

 • Pellet słonecznikowy:

  • luzem: w autocysternie.
 • Olej słonecznikowy surowy:

  • luzem: w autocysternach lub pojemnikach IBC 1 000 litrów.
 • Kreda do mycia zębów: miętowa i pomarańczowa.

 • Drewniane szczoteczki do zębów (pod logo Klienta).

Powyższe produkty oferujemy w marce producenta oraz w marce własnej, w zależności od potrzeb naszych klientów.


Oprócz powyższych produktów mamy w portfolio wiele innych, zapraszamy do składania zapytań.

O szczegóły związane z ofertą, warunkami handlowymi oraz logistyką proszę pytać poprzez Formularz kontaktowy (poniżej).


 

Our non-food products:

 • Fatty acids:

  • in bulk: tank.

 • Sunflower pellet:

  • in bulk: tank.

 • Sunflower oil, crude:

  • in bulk: tank or IBC 1 000 liters.
 • Chalk for brushing teeth.

 • Wooden brushes for teeth (under the Clients logo).

Above products we offer in own brand and in private label, depending of Client needs.


Besides of the above products, we have many more in the portfolio, we invite you to submit queries.

  For the details related with the offer, trade conditions and logistic details please ask via the contact form (below).

   

   OW1 100jpg